( + 47 ) 57 87 23 50
 

 

STRYN TAXISENTRAL

Lokalisert i Stryn Sentrum, mellom kjøpesentert Stryn Torg og  Coop/Legesenteret.

Stryn Taxisentral disponerar 5 drosjer, 4, 7 og 8 seter biler, der 8-seterane er også godkjent for rullestoltransport.

Stryn er ein stor turistkommune.
Dei viktigste attraksjonene i Stryn kommune er Briksdalsbreen (brearm av Jostedalsbreen) i enden av Oldedalen og Loen Skylift som åpnet i 2017. Jostedalsbreen nasjonalparksenter ligger på Fosnes i Oppstryn. På nordsiden av fjorden ligger Panoramaveien, som går langs fjorden og ender opp i Eid kommune. Lodalen er også en populær naturattraksjon, men også med en dramatisk historie i forbindelse med ras fra Ramnefjellet.
Nasjonal turistvei Gamle Strynefjellsveien går mellom Stryn og Skjåk, og langs veien ligger Stryn sommerski.

Stryn Taxicentral

Located in Stryn Centrum, between the shopping center Stryn Torg and the Coop Extra/ doctor office Center.

Stryn Taxi central has 5 taxis, 4, 7 and 8 seats cars, 2 of the cars is  also approved for wheelchair transport. configured for wheelchair transport,  the cars can then have 5 passengers, one passenger sitting in the wheelchair and four passenger  in the car seats

Stryn is one major tourist municipality.
The main attractions in Stryn municipality are Briksdalsbreen (Arm of Jostedal glacier) at the end of Oldedalen. Loen Skylift, which opened in 2017. The Jostedalsbreen National Park Center is located at Fosnes in Oppstryn. On the north side of the fjord lies Panorama road, which runs along the fjord and ends up in the municipality of Eid. Loen valley is also a popular natural attraction, but also with a dramatic story in connection with the huge rockslide from Ramnefjellet mountain.
National tourist route The old Strynefjellsveien runs between Stryn and Skjåk, and along the road is Stryn Summerski.