Nasjonalparksenteret

En flott tur opp til Jostedalsbreen Nasjonalparksenter ,ca 20 km fra sentrum. Her kan dere se filmer, utstillinger , geologisk steinpark og historien rundt Jostedalsbreen gjennom tidene.

Jostedalsbreen nasjonalparksenter ligger i Oppstryn i Stryn kommune. Nasjonalparksenteret ble åpnet i 1993, og autorisert som nasjonalparksenter for Jostedalsbreen nasjonalpark i 1997.

NATIONALPARK CENTER

A great trip up to Jostedalsbreen National Park Center, about 20 km from the city center. Here you can watch movies, exhibitions, geological stone parks and the history of the Jostedalsbreen throughout the ages.

Jostedalsbreen National Park Center is located in Oppstryn in Stryn municipality. The National Park Center was opened in 1993 and authorized as the National Park Center for the Jostedalsbreen National Park in 1997.