Loen, Lodalen og Kjenndalsbreen

Loen ca 12 km fra Stryn sentrum, og starten på Lodalen, her kan du besøke Kjenndalsbreen som er en arm av Jostedalsbreen . Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastlandet.

Isbreen dekker et areal på 487 km² 

Ved Kjenndalsbreen er det mulighet i sesong for båt på Lodalsvatnet inn til Kjenndalstova
Loen har også Via Ferrata klatrerute, og Loen Skylift

Loen, Loen Valley and Kjenndal Glacier

Loen, about 12 km from Stryn center, and the start of Loen Valley, here you can visit the Kjenndalsbreen which is an arm of the Jostedalsbreen / Jostedal Glacier,  Jostedalsbreen is the largest glacier in the European mainland.

The iceberg covers an area of 487 km²

At Kjenndalsbreen there is a possibility in season for boat on Lake Loen in to Kjenndalstova
Loen also has the Via Ferrata climbing route, and Loen Skylift


Please browse through the gallery below with pictures from Loen area